מהפרק בדו"ח מבקר המדינה העוסק במיצוי זכויות אזרחים בישראל עולה, בין היתר, כי המדינה חייבת יותר ממיליארד שקלים למשרתי מילואים ולמעסיקיהם. לפי נתוני הדו"ח, כ-670 מיליון שקלים טרם שולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי, צה"ל ומשרד הביטחון עבור ימי מילואים שביצעו משרתי המילואים בשנים 2012-2008. זאת, בין היתר, עקב מחלוקת בדבר סכומי תגמולי המילואים שיש לשלם. בנוסף, הביטוח הלאומי מעריך כי נותר לשלם כ-650 מיליון שקל למשרתי מילואים ומעסיקיהם בעבור ימי מילואים שטרם נתבעו לשנים 2019-2013.
(הדר גיל-עד)