משרד ראש הממשלה פרסם בימים האחרונים את כל הסדרי ניגוד העניינים של בכירי לשכתו של נפתלי בנט. אחד מהם התחייב שלא לעסוק בנושאים הקשורים לשיווק ומכירת חלקי חילוף לכלי רכב, אחר התחייב לא לעסוק בענייני גידול שקדים וענף הלול, בעוד אחר התחייב להימנע מקבלת החלטות הנוגעות לאמו שעובדת ברשות המיסים, ובת זוגו שעובדת כחוקרת בביטוח הלאומי.
4 צפייה בגלריה
ישיבת ממשלה
ישיבת ממשלה
מזכיר הממשלה שלום שלמה לצד בנט. לולים, משקים וחברות
(צילום: אמיל סלמן)
הבכירים שהסדרי ניגוד העניינים שלהם פורסמו הם ראש המל"ל ד"ר אייל חולתא, ראש הסגל טל גן צבי, מזכיר הממשלה שלום שלמה, מנהל לשכת ראש הממשלה איתי הרשקוביץ, מנכ"ל משרד ראש הממשלה יאיר פינס והיועצת המדינית שמרית מאיר.
הבכיר שלו הכי הרבה ניגודי עניינים, על-פי ההסדר שפורסם, הוא מזכיר הממשלה שלום שלמה. הוא התחייב להימנע מקבלת החלטות בכל עניין הנוגע לחברות בקבוצת "פובליסיס ישראל" לתקופה של שנה וחצי, מאחר שמשנת 2015 ועד לכניסתו לתפקיד עסק בייעוץ אסטרטגי, תקשורתי ופרסומי בשיתוף פעולה עם הקבוצה.
לצד זאת, שלמה התחייב שלא יפעל בניהולו השוטף של המשק החקלאי שבבעלותו במושב בלפוריה, הכולל בין היתר גידולי שקדים. הוא התחייב לא לפעול בכל עניין שיש לו השפעה ישירה על מושב בלפוריה שבעמק יזרעאל, על החברים או התושבים שבו והתחייב לא לפעול בכל עניין שיש לו השפעה ישירה על המשק שבבעלותו או על ענף גידול השקדים.
שלמה גם התחייב שלא יפעל בעניינים שמשפיעים על מושב מיטב, גם הוא בעמק יזרעאל, שכן הוריו הם בעלי משק חקלאי בו – ומחזיקים פרדסים ולולים. עוד התחייב שלא יפעל בעניינים שיש להם השפעה ישירה על ענף הלול ועל מועצת ענף הלול כל עוד אביו מכהן כחבר מליאה במועצה. הוא גם התחייב שלאורך תקופת כהונתו יחולו מגבלות על עיסוקיו בנושאים מפלגתיים, לרבות כאלה שבהם מעורב ראש הממשלה.
4 צפייה בגלריה
ד"ר איל חולתא
ד"ר איל חולתא
ראש המל"ל אייל חולתא. שירות ארוך במוסד, ותפקיד אחד בחברת סטארט-אפ
עוד התחייב שלא יהיה מעורב יותר בפעילות החברה שבבעלותו ובבעלות בת הזוג שלו. החברה תפעל לגביית החובות שמגיעים לה תוך חודשיים מיום כניסתו לתפקיד, ושלמה התחייב להעביר דיווח ליועצת המשפטית של המשרד לאחר השלמת גביית החובות.
ראש המל"ל, ד"ר אייל חולתא ששימש בשורת תפקידים במוסד מאז 1997 ועד דצמבר 2020, החל לשמש בפברואר האחרון מנהל מוצר ראשי בחברת הסטארט-אפ פאגאיה טכנולוגיה, שעוסקת בתחום הפינטק. הוא התחייב שיימנע מקבלת החלטות בכל עניין הנוגע באופן ישיר לחברה או לחברות שבשליטתה במשך שנה ממועד סיום קבלת התשלומים מהחברה.
טל גן צבי, ראש הסגל במשרד ראש הממשלה, התחייב שלא לעסוק בנושאים הנוגעים לשיווק ומכירת חלקי חילוף לכלי רכב, מאחר שיש לו מניות בחברת רדיאטורים. מלבד זאת, הוא בעל 25% מניות בחברת משגב למסחר וסוכנויות שעוסקת במכירת, החכרת והשכרת נדל"ן. הוא העביר את אחזקותיו בחברה לידי נאמן והצהיר שלחברות אין זיקה או קשר למשרד ראש הממשלה, לחברות ממשלתיות או לגופים אחרים שבאחריות המשרד.
4 צפייה בגלריה
טל גן צבי
טל גן צבי
ראש הסגל של בנט, טל גן צבי. בעל מניות בחברת רדיאטורים
(צילום: יוסי לזרוף)
מאז ינואר 2020 כיהן גן צבי כבעלים יחיד ומנכ"ל של חברת יגל לוטם אחזקות בע"מ, שעוסקת בייעוץ אסטרטגי ופיתוח עסקי לחברות בישראל ובעולם ובניהול ויישום של פרויקטים בתחום התשתיות. ב-13 ביוני הקפיא את פעילות החברה והודיע לכל הלקוחות על הפסקת ההתקשרות איתם באופן מיידי.
ב-28 ביוני העביר גן צבי את אחזקותיו בחברה לידי נאמן. הוא התחייב כי לא תהיה כל פעילות בחברה לאורך תקופת כהונתו בתפקיד, למעט קבלת הכנסות בגין שירותים שניתנו לפני הקפאת פעילות החברה. גן צבי התחייב לא לעסוק בכל עניין הנוגע באופן ישיר לחברת יגל; במי שהיו לקוחות של חברת יגל; בכל עניין שיש בו כדי להשפיע באופן ישיר על קק"ל ועל תאגידים שבשליטתה, ועל תנועת המזרחי העולמי וזאת במשך תקופה של חצי שנה מיום כניסתו לתפקיד.
הוא התחייב גם לא לעסוק בכל עניין הנוגע באופן ישיר לחברת השתתפויות בנכסים בע"מ למשך שנה מיום כניסתו לתפקיד ובמי שהיו לקוחות מהותיים של חברת השתתפויות בנכסים בע"מ לתקופה של חצי שנה.
4 צפייה בגלריה
שמרית מאיר
שמרית מאיר
שמרית מאיר. העסק העצמאי נסגר עם כניסתה לתפקיד
(צילום: טלי שני)
מנהל לשכת ראש הממשלה, איתי הרשקוביץ, התחייב מצדו להימנע מקבלת החלטות באופן ישיר בכל עניין שיש לו להשפיע על חברת מקווה ישראל ותאגידים שבשליטתה, חברת מוזאיק יונייטד בע"מ וקרן פינקוס, עמותת מחוברים פלוס (שאביו הוא המנכ"ל שלה), וחברת עדן לפיתוח כלכלי בירושלים (שאחיו צפוי להתמנות למנכ"ל שלה).
מהסדר ניגוד העניינים שלו, עולה שהרשקוביץ יצא לחל"ת מתפקידו כסמנכ"ל פיתוח בחברה הממשלתית "כל ישראל חברים" לשלושה חודשים עד 1 באוקטובר 2021, והתחייב שאם תקופת החל"ת לא תוארך יתפטר מתפקידיו בחברה.
היועצת המדינית של בנט, שמרית מאיר, התחייבה בהסדר ניגוד העניינים שלה להימנע מקבלת החלטות בעניינים הנוגעים באופן ישיר ללקוחות העסק העצמאי שהיא ניהלה משנת 2020 ועד מאי 2021. העסק ייעץ לתאגידים וחברות בתחומי המזרח התיכון, ועם כניסתה לתפקיד סגרה את פעילותו.
מאיר התחייבה גם לא לעסוק בעניינים הנוגעים ישירות לעמותת "אלנט אירופה" במשך שלושה חודשים מיום מינויה, ולא לעסוק בעניינים הנוגעים ישירות לחברת קולטורה, שבן זוגה הוא סגן נשיא בכיר בה. החברה עוסקת בפיתוח ושיווק של מערכות לניהול וידאו לארגונים עסקיים וחברות מדיה.