אלו זמני כניסת ויציאת יום הכיפורים התשפ"ב. כניסת הצום: ירושלים 18:09, תל אביב 18:26, חיפה 18:18, באר שבע 18:27, צפת 18:18, אילת 18:15. צאת הצום: ירושלים 19:19, תל אביב 19:21, חיפה 19:21, באר שבע 19:21, צפת 19:19, אילת 19:19.
(ynet)