במשרד הבריאות בוחנים את החזרת התו הסגול, שמשמעותו הגבלת התקהלות במקומות המסחר. במשרד הבריאות בוחנים איך תיראה מגבלת ההתקהלות ומה יהיה מספר הנוכחים שיותר בכניסה לחנויות ובתי עסק, וזאת בנוסף להרחבת התו הירוק שאושרה אמש.
(אדיר ינקו)