לוחם צה"ל הצטלם כשמאחוריו ספרים שעולים באש באוניברסיטת אל-אקצא שבעיר עזה. דובר צה"ל מסר כי "מדובר באירוע חמור שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל ופקודותיו. בגין האירוע נפתחה חקירה על ידי המשטרה הצבאית החוקרת, שבסיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית". ככל הנראה מדובר בחלק מפשיטה על האוניבריסיטה סביב פרוזדור נצרים ובכוח מילואים שהחליט על המעשה על דעת עצמו.