ראש האופוזיציה יאיר לפיד קיבל עדכון ביטחוני מהמזכיר הצבאי של ראש הממשלה אלוף אבי גיל.
(מורן אזולאי)