הצעת "חוק הרבנים", שלוקחת את הכוח מידיהן של הרשויות המקומיות ומעבירה אותו למועצת הרבנות הראשית ולשר הדתות חזרת לסדר היום, וחברי ועדת החוקה קיבלו הודעה שלפיה החוק חוזר להליך חקיקה לקראת קריאה ראשונה.