המועמד לשעבר לתפקיד המפכ"ל, תא"ל במיל' גל הירש, שנאשם בפרשת "דיפנסיב שילד" הגיש ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בקשה לעיכוב ההליכים במשפטו מטעמים בריאותיים ואישיים. לטענת עורכי דינו: "בשים לב לעינוי הדין המייסר שעברו הירש ומשפחתו בשמונה השנים האחרונות, אנו תקווה כי בקשה הומנית ומוצדקת זו תיבחן על ידי היועמ"שית בלב פתוח ובנפש חפצה, באופן שיאפשר להירש ומשפחתו לפתוח דף חדש בחייהם ולהתמקד בהחלמה".
(גלעד מורג)