קופת חולים כללית פרסמה מחקר אודות הווריאנט הבריטי של נגיף הקורונה, ולפיו במהלך חודש ינואר נרשמה עלייה חדה של 70% בסיכון לתחלואה קשה בקרב לא מחוסנים. על פי נתוני המחקר, בקרב 50 אלף מבוטחים שנדבקו בקורונה ולא חוסנו לפני כן במהלך ינואר-פברואר 2021, נרשמה עלייה של 70% בהידרדרות לתחלואה קשה ביחס לצפוי, לעומת נתוני 60 אלף נדבקים בחודשים קודמים, ככל הנראה בעקבות התפשטות הזן הבריטי.
(אדיר ינקו)