אזעקת צבע אדום הופעלה בקיבוץ אורים שבחבל אשכול.
(ynet)