מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק שיזמה חברת הכנסת שרן השכל מ"תקווה חדשה", שלפיה ייקבעו עונשי מינימום לעבירות של החזקה וסחר בנשק בלתי חוקי. ההצעה אושרה פה אחד, ברוב של ארבעה חברי כנסת וללא מתנגדים או נמנעים, לאחר שנדחו כל ההסתייגויות לחוק. החוק קובע הוראת שעה שבמסגרתה, למעט מקרים מיוחדים, יוטל עונש מינימום של רבע מהעונש המרבי למי שהורשע בעבירות של החזקה, נשיאה וסחר בנשק.
(ynet)