הפרקליטות הציגה את צו איסור הפרסום על תרגיל חקירה שנערך לחפץ בזמן מעצרו, וביקשה שחלק מהעדות תתבצע בדלתיים סגורות. "אנו חוששים שבתשובות העד עלול להיות מופר הצו", הסבירו. הסנגור של נתניהו, עו"ד בעז בן צור, התנגד: "המהלך החקירתי לטעמינו פסול ונעשה על ידי גורמי האכיפה. לא חושבים שיש סיבה לסטות מהצו. בכל פעם שאחשוב שאני נכנס לצו איסור הפרסום אודיע מראש". חפץ הנסער דרש לחדש את העדות בדלתיים סגורות: "לעורך דין בן צור ולבית המשפט אין שום יכולת לשלוט במהירות שאנשי התקשורת מקלידים ומהדהדים ברשתות. אני מעוניין להעיד באופן גלוי ופתוח בדלתיים סגורות. לא אתן לרמוס אותי. אעתור לבג"ץ, אעשה הכל. יש גבול מה שבן אדם יכול לשאת. זו היתממות שאין כדוגמתה. בספסל יושבים פה אנשים שהפרו את הצו הזה".
(גלעד מורג)