שר הבריאות ניצן הורוביץ אמר כי "מצפים לנו חודשים ארוכים וקשים במאבק בזן הדלתא. המשוואה מאוד ברורה, מקפידים על ההנחיות עכשיו כדי למנוע הגבלות קשות אחר כך". בתדרוך מיוחד הוסיף הורוביץ כי "אנחנו רוצים לאפשר את קיום האירועים. לא להגביל אותם או לצמצם אותם. לקיים אותם חופשי אבל עם בדיקות בכניסה. אנחנו נערכים לפתוח את שנת הלימודים. המטרה שלנו היא לפתוח את שנת הלימודים כסדרה, באופן מלא. איך? גם כאן, יותר בדיקות פחות הגבלות".
(אדיר ינקו)