קבלן המבצע עבודות שיפוץ בדירה בחיפה איתר חלקי גופה במצב ריקבון מתקדם, בתוך שקית ניילון באחד הקירות. המשטרה פתחה בחקירה בחשד לרצח, ובין השאר תיבדק האפשרות שהגופה הועברה למבנה כדי להסתירה. בשלב זה לא ניתן לזהות את הגופה, שתועבר בהמשך למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי וקביעה סופית של סיבת המוות. בין היתר, נבדקת האפשרות כי מדובר בבעל הדירה שנעדר כבר יותר משנה.
(ליאור אל-חי)