על פי נתוני הדו"ח (Education at a Glance (EAG, דו"ח שנתי של ה-OECD שסוקר מגמות בתחום החינוך בקרב 38 חברותיו, בתקופת הקורונה בתי הספר התיכוניים בישראל היו סגורים במשך יותר ימים מאשר במדינות ה-OECD, כמו גם חטיבות הביניים. לעומת זאת, בתי הספר היסודיים וגני הילדים היו סגורים במשך פחות ימים מאשר הממוצע במדינות המפותחות. מהדו"ח עולה כי שיעור הצפיפות בישראל גבוה מזה של ה-OECD - בבתי הספר היסודיים שיעור הצפיפות גבוה ב-25% לעומת אותן מדינות, ובחטיבות הביניים גבוה ב-21%. עוד עולה מהנתונים כי המורים בישראל מלמדים יותר שעות ביסודי מאשר עמיתיהם במדינות המפותחות, ופחות שעות בבתי הספר העל-יסודיים. שיעור המשכילים בישראל גבוה מהממוצע - בישראל 50.1% מהאוכלוסייה הם בעלי השכלה על-תיכונית ואקדמית, לעומת 38.6% ב-OECD.
(תמר טרבלסי חדד)