ועדת השרים אישרה פה אחד את המשך חקיקת חוק הגיוס של השר בני גנץ מהכנסת הקודמת, שעבר אז בקריאה ראשונה, למרות התנגדות היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה. החרדים נעדרו. במהלך הישיבה הסביר המשנה ליועמ"שית גיל לימון כי "כאשר יוצרים הצעת חוק ממשלתית, היא נועדה לתת מענה לצרכים העכשוויים. החוק הזה נכתב בשנת 2022, המציאות השתנתה". שר המשפטים יריב לוין טען כי הוא "מחמיר איתם בכוונה". הוא תקף: "מתי הייתה דרישה כזו באשר להחלת דין רציפות במקרים אחרים?"
(מורן אזולאי)