בית המשפט העליון קיבל חלקית את ערעור הנאשמים בתיקי האלפים, והורה לפרקליטות למסור חלק מחומרי החקירה שהתבקשו לידי ההגנה. השופט יוסף אלרון הדגיש כי לחשדנות הנאשמים אין בסיס, אך בשל הרגישות הציבורית הוא הורה לפרקליטות לאפשר למומחים מטעם העוררים לבצע פעולות לשחזור שיחות מחוקות במכשיר הטלפון של אילן ישועה במשרדי רשויות החקירה ובפיקוחן. בנוסף הוא קבע כי "על בית המשפט המחוזי לשוב ולעיין בחומרי 'תיק 1000 הישן' על מנת לבחון אם יש לראות בחלקים ממנו חומר חקירה לעניין ההליך דנן".
(יעל פרידסון)