המדינה הגיבה הערב (ראשון) לעתירה שהגישה התנועה הדמוקרטית האזרחית נגד מימון שני המעונות של ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכן נגד מימון ההחלטה בוועדת הכספים שמאפשרת מימון הוצאות לרעיית ראש הממשלה שרה נתניהו בארץ ובחו"ל. לפי עמדת המדינה, דין העתירה להידחות בהיעדר עילה להתערבות בית המשפט בהחלטת הוועדה.
בעתירה ביקשה התנועה לבטל תיקון בהחלטה והוראת שעה שעוסקת בשכר שרים וסגני שרים, ולתת צווים שיורו לקבוע שאין כל התחייבות להוצאה או הרשאה מכח התיקון לחוק - כלומר, לקבוע שיבוטלו ההרשאות להוצאות שמעניקה ההחלטה.
2 צפייה בגלריה
גלי בהרב מיארה בנימין נתניהו
גלי בהרב מיארה בנימין נתניהו
בהרב-מיארה ונתניהו
(צילום: יואב דודקביץ, EPA)
במסגרת תיקון ההחלטה בשנה שעברה, התווספו הוראות המעגנות "תשלומים אחרים" לראש הממשלה ובני משפחתו, בין היתר בהקשרים של קביעת מעון רשמי חלופי בהוראת שעה, הוצאות המעון הרשמי והפרטי של ראש הממשלה, הגדלת סכום הוצאות הופעה ייצוגית, רציפות שירותי הסעה למעון, הגדלת תקן כוח אדם למעון והוצאות אירוח ותיעוד של רעיית ראש הממשלה. העותרים טוענים כי בתיקון נפלו פגמים רבים ושהוא מפר את דיני הפיקוח על התקציב.
לעמדת המדינה - שהגיבה בשם הממשלה, ראש הממשלה והיועמ"שית גלי בהרב-מיארה - יישום התיקון להחלטה מביא לכך שהתיקון יתיישב עם הוראות סעיף בחוק יסוד: הממשלה. לכן, לטענתה, יש לדחות את העתירה.
בתגובת המדינה נכתב כי "ביצוע החלטות מנכ"ל משרד ראש הממשלה בדבר תכלית והיקף ההוצאות הנדרשות לתפעול ולתחזוקה של המעון הרשמי, וכנגזרת מכך גם של המעון החלופי למעון הרשמי, וכן בדבר ההוצאות וההיקפים הנדרשים לתפעול ולתחזוקת המעון הנוסף, כפוף על פי דין לאישור של חשב המשרד, שכן מדובר בגורם המקצועי הבוחן שהכספים יוצאו לתכלית מותרת ובהיקף הנדרש". עוד נמסר כי במקרי מחלוקת בין המנכ"ל לחשב יש לפנות ליועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה. בנוסף נטען כי על המנכ"ל לבסס את החלטותיו על בסיס עובדתי ושיקולים מקצועיים.
2 צפייה בגלריה
שרה נתניהו
שרה נתניהו
שרה נתניהו
(צילום: EPA)
המדינה הוסיפה עוד כי בניגוד לטענת העותרים, "חוק -יסוד: הממשלה איננו מאפשר הענקת שכר או תשלומים אחרים לבני משפחותיהם של ראש הממשלה והשרים, ולא ניתן להקנות מכוחו מעמד חוקי לאותם בני משפחה. על כן, מימון ממשלתי להוצאות של רעיית ראש הממשלה - לרבות הוצאות אירוח ותיעוד - אפשרי אך ורק במקום שבו השתתפותה באירוע נלווית להשתתפותו של ראש הממשלה עצמו או כשהדבר נעשה כחלק מתפקידו של ראש הממשלה. מאידך גיסא, ההחלטה לא מעניקה מעמד עצמאי לרעיית ראש הממשלה, ולא ניתן לממן מכוחה הוצאות אחרות".
בסיום תגובת היועמ"שית נמסרו דברים גם לבני משפחת נתניהו: "נתייחס לעתירה של שרה ויאיר נתניהו, שרובה המכריע מוקדש להטחת שלל טענות והאשמות קשות כנגד התנהלות גורמים במשרד רה"מ בעת כהונתו של ראש הממשלה הקודם נפתלי בנט, בנוגע למעונו ברעננה. במסגרת התגובה נטען כי החלטת ועדת הכספים נועדה לכאורה לתקן מצב לקוי. עוד נטען כי ההחלטה באה לתקן ליקויים שאליהם התייחס בג"ץ בעבר. בין היתר, נטען כי היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה וגורמי מקצוע נוספים במשרד היו שותפים להעברת תקציבי עתק באופן בלתי חוקי, ללא סמכות, תוך הפרת דיני התכנון והבנייה, ואף תוך חשד למעשים פליליים.
"על אף שאין צורך להידרש לטענות אלה לגופן, משאלו נטענו מבלי שהתגובה נתמכה בתצהיר כלשהו התומך בהן, ומשהדברים ממילא אינם רלוונטיים לעתירה, הרי שלאור חומרת הדברים נבהיר כי בניגוד לנטען, עו"ד ברנע פרגו לא אישרה העברת תקציבים כלשהם ולא הייתה מעורבת בהפרת דיני התכנון והבנייה. עו"ד ברנע פרגו פעלה כדין וכראוי במסגרת תפקידה וסמכויותיה וכפי שתואר לעיל, חוות דעתה באשר לזכויות שניתנו לראש הממשלה לשעבר בנט במעונו הפרטי ברעננה הייתה מבוססת ומנומקת, וניתנה בסמכות".