כלי תקשורת ערביים דיווחו כי חודש המשא ומתן לשרטוט הגבול הימי שבין לבנון וישראל. השיחות נערכות בבסיס יוניפי"ל בעיירה נאקורה הסמוכה לגבול בתיווך ארה"ב.
(ליעד אוסמו)