התרעות צבע אדום נשמעו בשורת יישובים במועצות האזוריות אשכול, שער הנגב ושדות נגב.

(ynet)