בית המשפט העליון קבע בדעת רוב כי לעניין חוק השבות יש להכיר כיהודים במי שבמהלך שהותם בישראל כדין עברו גיור בקהילה רפורמית או קונסרבטיבית. מדובר בעתירות שהוגשו לפני 15 שנה, והשופטים הדגישו את הסחבת של המדינה, שלא הסדירה את החקיקה. "נמנענו מהכרעה על מנת לאפשר קידומה של חקיקה מסודרת בנושא. אולם, איננו יכולים לחכות עד בוש, כאשר זכויותיהם של אנשים עומדות על כף המאזניים, וחקיקה בנושא כלל לא נראית באופק", כתבה השופטת דפנה ברק ארז.

(יעל פרידסון)