המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) יתייקר באוגוסט בחמש אגורות ל-6.36 שקלים. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מחודש קודם. גם המחיר באילת יתייקר בחמש אגורות וליטר בנזין בשירות עצמי לא יעלה על 5.44 שקלים. תוספת בעד שירות מלא תישאר 18 אגורות לליטר.
(ynet)