נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לרב חיים קניבסקי שהלך לעולמו בגיל 94. "אני כואב את הבשורה המרה עם עלייתו של גדול הדור ושר התורה, הגאון הרב חיים קניבסקי לגנזי מרומים", כתב בחשבון הטוויטר שלו. הוא המשיך: "אהבת התורה, צניעותו, ענוותנותו והנהגתו הרוחנית יחסרו לעולם הישיבות ולעם ישראל כולו. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. תנחומיי הכנים למשפחתו תלמידיו ומוקיריו".
(איתמר אייכנר)