המשרד להגנת הסביבה הטיל על חברת רותם אמפרט עיצום כספי בסך 731,360 אלף שקל בגין הפרת היתר הפליטה של המפעל. במסגרת היתרי הפליטה שהוציא המשרד, חויבה החברה (המייצרת דשנים וכימיקלים) להתקין מתקן להפחתה של פליטת חומרים, אך החברה לא התקינה אותו במועד הנדרש וגרמה לפליטות עודפות לסביבה. השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג: "לא נאפשר לחברות ולמפעלים לזהם את האוויר שאנחנו נושמים ולא לעמוד בהנחיות שהמשרד מורה להן לבצע. אנו רואים בחומרה כל הפרה של היתרי המפעלים, ונמשיך לאכוף ולפקח כדי לשמור על אוויר נקי ועל בריאות הציבור".
(אילנה קוריאל)