הפרקליטות מייחסת לנאשם מפרשת ההתחזות לקצין בדרגת סרן ב-7 באוקטובר עבירת ריגול חמור, אחרי שנחשף למידע סודי מאוד ושיתף אותו. כך הותר לפרסום. לפי האישום, הוא נכנס לחמ"לים והקליט שיחות סודיות, תוך "שהוא מנצל את המצב העמוס, המורכב והאינטנסיבי מאוד שבו התנהלה מפקדת פיקוד דרום בימי המלחמה הראשונים".
(אילנה קוריאל)