לשכת ראש הממשלה עדכנה בשם המוסד כי משלחת המשא ומתן של המוסד, השב"כ וצה"ל תשוב היום מקהיר, בסיומו של סבב שיחות אינטנסיבי נוסף. במסגרת השיחות, כך נמסר, "בתיווכה המועיל של מצרים, גיבשו המתווכות הצעה עדכנית להתייחסות חמאס. ישראל מצפה מהמתווכות לפעול ביתר שאת מול חמאס לקידום המשא ומתן לטובת עסקה. מדינת ישראל ממשיכה לעשות את כלל המאמצים הנדרשים לשחרור החטופים והחטופות מידי חמאס והשבתם לישראל".
(איתמר אייכנר)