עיריית תל אביב-יפו חילקה לכל בתי הספר בעיר עותקים של מגילת העצמאות ותמונה רשמית של נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, לצד התמונות המסורתיות של ראש הממשלה ונשיא המדינה. בעירייה הסבירו כי "כמגדלור ערכי במדינת ישראל, המקדם את ערכי הדמוקרטיה והשוויון, הפלורליזם ושלטון החוק, ראתה עיריית תל אביב-יפו את החשיבות העמוקה בהצבת עותק של מגילת העצמאות בכלל הכיתות בעיר. במקביל הוצע גם לתלות את תמונתה של חיות, ובכך גם להעשיר מגדרית את פינת סמלי הלאום".
(אדם קוטב)