ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בלשכתו בירושלים עם השליח המיוחד של נשיא ארה"ב למזרח התיכון ברט מקגורק. מלשכתו של נתניהו נמסר כי השניים "דנו בסוגיות אזוריות. כמו כן, בנוגע למשא ומתן, ראש הממשלה הדגיש את מחויבותו לעסקה כל עוד נשמרים הקווים האדומים של ישראל. בפגישה השתתפו השר לעניינים אסטרטגיים ושגריר ארה"ב בישראל".