קבוצת ההאקרים Cyber Toufan Operations שפרצה בסוף השבוע לשלל אתרים ישראליים, גנבה כמה קבצים מחברת הסייבר "ראדוור". לפי מידע שהגיע ל-ynet, הקבצים שנגנבו כוללים עשרות אלפי פרטי עובדים, לקוחות ופירוט עסקאות שבוצעו על ידי החברה. ככל הנראה הפעולה נעשתה לא למטרת כופר, אלא מתוך כוונה להזיק. לפי שעה לא ברור מה מקור הקבוצה, אך פי הערכות מדובר ככל הנראה באיראנים או בהאקרים הפועלים בשליחותה של טהרן.
(רפאל קאהאן)