כבישים בצפון נחסמו לתנועת רכבים בעקבות השיגורים לאזור משטח לבנון. הצמתים שנחסמו: מרגליות, רמות נפתלי, מלכיה וכ"ח לכיוון ההר.
(יאיר קראוס)