ראש המועצה האזורית אשכול גדי ירקוני פנה במכתב לתת-אלוף אבי רוזנפלד, מפקד אוגדת עזה שפרש אתמול מצה"ל בעקבות מחדל 7 באוקטובר, ואמר לו: "האחריות לאסון - אינה נתונה על כתפייך בלבד. הטבח טלטל את קהילותינו וגרם לשבר עמוק שייקח זמן רב לשקמו. מאז אותו יום אנו מרגישים את כובד האחריות העמוקה שרובצת עליך, ובה בעת את נחישותך לייצב מחדש את קו ההגנה ולחתור להכרעה". עוד כתב ירקוני לרוזנפלד: "פרישתך מצה"ל - מעשה ערכי ברוח צה"ל ואישיותך".