בית המשפט העליון קיבל את ערעור הדיירים שגרים בשכונת שייח ג'ראח במזרח ירושלים, שביקשו לא לפנותם מבתיהם. השופטים קבעו כי יש לאפשר למשפחות להתגורר בנכסים כנגד תשלום דמי שכירות מופחתים של 200 שקלים בחודש, עד להשלמת הליכי ההסדר במקום - ואז תוכרע באופן סופי שאלת הזכויות במקרקעין.
(גלעד מורג)