הממשלה אישרה את הצעת שר המשפטים גדעון סער להרחיב את סמכויות החיפוש של המשטרה, כדי לקדם את המאבק בפשיעה המאורגנת בחברה הערבית. לפי התיקון המוצע, למשטרה תהיה סמכות לבצע חיפוש ללא צו בית משפט אם קיים חשד סביר כי במקום מצוי חפץ הקשור לעבירה מסוג "פשע חמור". סער אמר בדיון: "אנחנו במלחמה, אביא עוד חוקים". עד כה היו ארבע עילות לחיפוש במקום בלא צו. בתזכיר מוצע להוסיף עילה נוספת שעניינה סמכות חיפוש לצורך תפיסת ראיה בקשר לעבירות נשק ופרוטקשן, מחשש להעלמתה.
(טובה צימוקי)