מחר (רביעי) תעלה להעיד במסגרת משפט נתניהו שלומית פרגו-ברנע, היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה, במסגרת תיק 1000 (המתנות). הסנגורים והפרקליטות הסכימו ביניהם כי עדותה במשטרה בתיק 4000 תוגש כראייה, וכך היא תעיד רק על התיקים האחרים במשפט.
2 צפייה בגלריה
שלומית פרגו ברנע
שלומית פרגו ברנע
"אחריותי להתריע כשאני נחשפת לדברים, עשיתי זאת". שלומית פרגו-ברנע
לידי ynet הגיעה עדותה במשטרה בתיק 4000, שניתנה ב-22 בפברואר 2018, שבמסגרתה שאל אותה החוקר לגבי קשריו של נתניהו עם איש העסקים שאול אלוביץ'. השניים כזכור מואשמים על ידי הפרקליטות ביחסי שוחד, וראש הממשלה מואשם בתיק גם במרמה והפרת אמונים.
ברנע הסבירה כי "לאחר כתבה לגבי קשריו של נתניהו עם אלוביץ' התבקשתי במייל לגבש עמדה ביחס לפניות שונות והתייחסות ראש הממשלה לדברים. ב-3 בפברואר 2015 נפגשתי עם ראש הממשלה והעליתי בפניו את עיקר הטענות שהובאו על ידי חברי כנסת ומהכתבה". לדבריה, "נתניהו אמר לי שיש לו קשרי ידידות עם שאול אלוביץ' זה 20 שנה, שהם מקיימים קשרים חברתיים. הוא הדגיש כי כל ההחלטות שקיבל במסגרת תפקידו כשר התקשורת, הנוגעים לבזק, היו בהתאם להמלצות ולהנחיות של הדרגים המקצועיים במשרד ושל הממונה על הגבלים עסקיים. לדבריו, הם גובשו עוד לפני תחילת כהונתו של ראש הממשלה כשר תקשורת".
ברנע סיפרה ששלחה את תשובת נתניהו למשרד המשפטים, והוסיפה הצעה: "שיעשה הסדר שכל עניין שיש בו כדי להשפיע על חברת בזק או וואלה, או על אינטרסים אחרים של אלוביץ', יטופל על ידי מנכ"ל המשרד או גורמי המקצוע. ככל שיש צורך בהתערבות השר, הדבר יובא תחילה ליועץ המשפטי לממשלה להכרעתו אם יש מניעה שראש הממשלה יתערב בו". היא הסבירה שלמעשה הציעה "הסדרה לניגוד עניינים", ולא עסקה כמעט לחלוטין בענייני ראש הממשלה במשרד התקשורת.
2 צפייה בגלריה
"קשרי ידידות של 20 שנה". נתניהו ואלוביץ'
"קשרי ידידות של 20 שנה". נתניהו ואלוביץ'
"קשרי ידידות של 20 שנה". נתניהו ואלוביץ'
(צילום: מוטי קמחי, אלכס קולומויסקי)
בהמשך שאל אותה החוקר: "מה שאמר לך ראש הממשלה בפגישה, הוא טיפל בעניינים הנוגעים לחברות שבבעלות אלוביץ' והם חברים. זה לא הדליק לך נורה אדומה?". ברנע השיבה: "אכן נדלקה נורה אדומה. לכן הצעתי לערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים העולה מהחברות". היא הסבירה עוד שנושאי ניגוד עניינים הם באחריות המבקר והיועמ"ש, כמו גם בדיקות של ביצוע עבירות פליליות. "אחריותי להתריע כשאני נחשפת לדברים, וזה מה שעשיתי", טענה.
ב-2016 התבקשו מברנע השלמות, והיא סיפרה ששוב נפגשה עם ראש הממשלה במרץ או פברואר. "רשמתי תשובותיו", סיפרה. "הוא הבהיר שההחלטות בוצעו בהתאם להמלצות מקצועיות. הוא אמר שהוא נפגש עם אלוביץ' אחת לכמה חודשים וכל המפגשים היו במסגרת אירועים חברתיים שבהם נכחו נתניהו, רעייתו וחברים נוספים. הוא ציין שקיים קשר עם אלוביץ' כמי שאחראי למדיה מרכזית כמו שהוא מתדרך את ערוץ 12 ונוספים. שאין ביניהם קשר כלכלי. הוא טען שאין מקום להגביל אותו כשר ושהוא לא מושפע בהחלטותיו מהחברות. הוא הציע לבחון את החלטותיו עד היום לפי המלצות ועדות קיימות של השרים ארדן וכחלון". במענה לשאלות פרגו השיבה כי נתניהו לא סיפר לה על בקשות של אלוביץ' או על קשריו בתחום הסיקור התקשורתי, ולא על דרישות של סיקור אוהד.
החוקר: "לא ידעת בזמן אמת שכך הם פני הדברים?". העדה ענתה: "הייתי פונה מיד ליועמ"ש ומעדכנת". החוקר אמר כי לפי חומר החקירה, אנשיו של נתניהו - יועצים ועוזרים - פעלו בעניין סיקור ומינוי עורכים באתר וואלה. היא השיבה: "לא היה לי צל של מושג. עובדי מדינה מנועים מלפעול לקידום אינטרסים פוליטיים או אישיים, למעט סיוע טכני".
בהמשך ציין החוקר כי "ראש הממשלה סיפר כי ציין בפניך שהטיפול בענייני בזק היה לפי המלצות ועדות השרים כחלון וארדן במשרד. אולם, קודמו ארדן סבר שיש לכרוך את אישור מיזוג בזק-יס בתנאים (תנאים נוספים שהתנה המשרד שהקשו על בזק, ג"מ), אך ראש הממשלה הנחה לקדם את המיזוג ללא תנאים". ברנע הגיבה: "קיבלתי מראש הממשלה את התייחסותו לשאלות שביקש ממשרד המשפטים. אין לי ידע באשר להמלצות ועדות".