שרת העלייה והקליטה פנינה תמנו שטה סיכמה עם שרת הפנים איילת שקד על זירוז העלאת ממתינים במחנות באתיופיה לעלייה לישראל - שלהם יש בארץ קרובי משפחה מדרגה ראשונה, ואשר זכאים על פי החלטת ממשלה קודמת מ-2015 לעלות לישראל. ההחלטה התקבלה בעקבות מלחמת האזרחים שמסלימה באתיופיה בשבועות האחרונים. יצוין שמשפחות רבות לא ייכללו במבצע החילוץ הזה, שכן לאלפי ממתינים באתיופיה אין קרובי משפחה מדרגה ראשונה בארץ.
(סיון חילאי)