בעקבות הירי מלבנון לגולן כביש 91 נחסם לתנועה מצומת נפח לצומת השריון בשני הכיוונים.