המדינה הוציאה עשרות מיליוני שקלים למיגון המעונות הפרטיים של ראשי הממשלה שכיהנו בשנים האחרונות. כל זאת בזמן שהשיפוץ במעון הרשמי ברחוב בלפור מתעכב והפרויקט לבניית מעון חדש לא מתקדם. כך עולה מדוח מבקר המדינה. בדוח המיוחד תיאר המבקר את ההשלכות הנובעות מכישלון הניסיונות להקים מבנה אחד למשרד ראש הממשלה ולמעון ראש הממשלה מאז 2014. לפי המבקר, יידרשו 8-6 שנים כדי להקים את הפרויקט האחרון שיזמו בנושא, שתכנונו טרם הושלם.
(ירון דרוקמן)