קבינט המלחמה המצומצם מכונס לדיון לילי בקריה בצל המגעים שנמשכים גם כעת בנוגע להארכת הפסקת האש, שלכאורה אמורה להסתיים בתום הפעימה הנוכחית שהושלמה. רשימה של משוחררים נוספים טרם הועברה לישראל.
(איתמר אייכנר)