משרדי הביטחון והבריאות מקימים ועדה משותפת על רקע המלחמה לבחינת שיפור המענה הלאומי בתחום בריאות הנפש לנכות ונכי צה"ל ולמשפחות השכולות. הוועדה תפעל לשפר את זמינות ואיכות השירותים והממשק שבין מערכת הביטחון והבריאות האזרחית; דרכים להגדלת היקף המטפלים הציבוריים והכשרת מטפלים משולבת; ודרכים לשיפור המענה האשפוזי לזקוקים לכך. בהודעה משותפת נמסר כי "מאז פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל' חלה עלייה משמעותית בצורך של אזרחי ישראל במענים מתחום בריאות הנפש".
(אדיר ינקו)