היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה התירה לשר המשפטים יריב לוין ייצוג משפטי נפרד בעתירות בבג"ץ נגד ביטול עילת הסבירות. כך נודע ל-ynet. האישור החריג של היועמ"שית מגיע בעקבות העמדה שהציגה בפני לוין - ולפיה על בג"ץ לבטל את החוק בשל היותו "לא חוקתי". על עמדה זו, כידוע, חלק מלכתחילה שר המשפטים.
(טובה צימוקי)