"מי כרמל", תאגיד המים והביוב של חיפה, הודיע כי אין עוד צורך להרתיח מים בעיר חיפה, וכי הם ראויים לשתייה. זאת לאחר קבלת תוצאות דיגום מי השתייה בחיפה וקבלת אישור משרד הבריאות. מעיריית חיפה נמסר כי הדגימות בחופי זמיר והכרמל תקינות, אך בחופים בת גלים ונאות, הדגימות עדיין אינן תקינות והרחצה בהם אסורה.
(ליאור אל-חי)