מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) עולה כי ב-12 החודשים האחרונים החלה בניית 62,790 יחידות דיור – ירידה של 1.5% לעומת 12 החודשים שקדמו להם. עוד עולה כי ברבעון הראשון של 2024 חלה ירידה של 6.1% במספר היתרי הבנייה שניתנו לקבלנים לעומת הרבעון המקביל ב-2023. לעומת זאת, חלה התאוששות ברבעון זה במספר התחלות הבנייה של דירות חדשות, שעמד על כ-16 אלף יחידות – עלייה 19.5% בהשוואה לרבעון האחרון של 2023, שהתאפיין בשיתוק אתרי הבנייה לאור המלחמה.