ועדת החקירה הממלכתית לחקר אסון מירון מנתה שורת המלצות נגד בכירים במערכת הפוליטית ובמשטרה בעקבות אחריותם האישית לטרגדיה שגבתה את חייהם של 45 גברים, נערים וילדים בהילולת רבי שמעון בר יוחאי ב-2021, אך במקביל המליצה על שינויי עומק באופן שבו התנהל המתחם עד היום.
חברי הוועדה ניסחו "המלצות רוחב" לשינוי מבנה הניהול של המתחם לכל אורך השנה ובמהלך ההילולה בל"ג בעומר, לצד המלצות נוספות לגבי גורמים שפועלים במתחם. אלו הצעדים הדרושים למניעת אסון דומה בעתיד:
לעיון בממצאי הדוח המלא - לחצו כאן
3 צפייה בגלריה
אסון מרון
אסון מרון
זירת האסון במירון
(צילום: גיל נחושתן)

ניהול המתחם

בדוח צוין כי אתר קבר הרשב"י סבל במשך שנים מקשיי ניהול. הרבה מעורבים, אינטרסים וריבוי מחלוקות, לצד היעדר מנגנוני הכרעה ומנגנוני פיקוח נאותים, יצרו מצב של שיתוק בניהולו. פיצול האחריות לטיפול במקום בין גורמים שונים, ובין כל ימות השנה להילולת ל"ג בעומר, היה מכשול נוסף בניהול האתר.
לפיכך הוועדה ממליצה למנות שר משרי הממשלה שייקבע כאחראי על מתחם מירון, לאורך כל ימות השנה, ובכלל זה גם להילולת ל"ג בעומר.
הוועדה ממליצה כי ניהול המתחם ייעשה באמצעות יחידה ממשלתית או תאגיד ציבורי שיפעלו תחת השר, ויקבלו אחריות על ניהול המתחם לאורך כל השנה. על הגוף תוטל האחריות לתכנון ההילולה בל"ג בעומר ולניהולה, ולתכנון אירועים מרובי משתתפים אחרים במועדים שונים באתר ולניהולם.
כמו כן, נציגי ציבור ישולבו בקביעת מדיניותו ובפיקוח על פעילותו של המתחם. הוועדה ממליצה שתיבחן האפשרות להעביר לגוף זה סמכויות שיוצאו מידי המועצה האזורית והוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

הסדרה בחוק

בדוח מוצע כי האחריות והסמכות בנוגע למתחם מירון תוגדר במפורש ותוסדר בחקיקה שתכלול הוראות בנוגע לגוף הניהול והן הוראות בנושא ניהול ההילולה.

הבעלות בקרקע

יו"ר הוועדה השופטת בדימוס דבורה ברלינר, וחבר הוועדה אלוף במיל' שלמה ינאי ממליצים להפקיע את חלקות הקרקע אשר רשומות כיום בבעלות ההקדשות ומנוהלות על-ידי נציגיהן, כך שהמדינה תהיה בעלת הקרקע בשטח המתחם כולו.
השניים סבורים כי הפקעת הקרקע הכרחית לניהול תקין של המתחם, לאחר שבמשך שנים רבות כשלו מתווים שונים להסדרת האתר. הם ציינו עוד כי ההפקעה נדרשת כדי לפתור אחת ולתמיד את הכשלים החמורים בניהולו לאורך השנים. לדבריהם, כיוון שמדובר באתר קדוש בעל חשיבות לכל הציבור היהודי, וכיוון שהמדינה משקיעה בו משאבים רבים מאוד, ראוי שיהיה בבעלות המדינה.
מנגד, חבר הוועדה הרב מרדכי קרליץ סבור כי אין להפקיע את הקרקע. לדעתו, הדבר יוביל להחלשת שיתוף הפעולה עם ציבור המשתמשים באתר, ואין ערובה כי היא תפתור את הבעיות בניהולו. קרליץ סבור שהקרקע תישאר בבעלות הקדש ייעודי חדש שיבוא במקום ההקדשות הקיימים.

ניהול ההילולה - מינוי פרויקטור

הוועדה מציעה שהשר האחראי יופקד כאמור גם על ההילולה בל"ג בעומר. הגוף שיופקד על ניהול המתחם יפעל תחת השר האחראי ויהיה אחראי גם על ההילולה בל"ג בעומר. לארגון ההילולה ולניהולה ימנה הגוף המנהל גורם מקצועי שמנוסה בניהול אירועים רבי-משתתפים, כלומר פרויקטור שיפעל בכפיפות לגוף המנהל.

מתווה האירוע

חברי הוועדה מציעים שבכל שנה ייקבעו מספרי יעד מרביים לתפוסת הקהל, על בסיס הוראות הבטיחות ותקני הבטיחות. הם ממליצים להמשיך את השימוש בתכנון מערך התחבורה לשם ויסות כמות הקהל במתחם מירון ושליטה בה. לדבריהם, יש להשתמש בתכנון מערך התחבורה כדי לווסת מראש את הגעת הקהל למתחם בהתאם למספרי היעד. השימוש באפשרות של עצירת התנועה כדי לצמצם את כמות הקהל ייעשה במקרים חריגים בלבד, לאחר שמוצו האפשרויות האחרות.
עוד ממליצה הוועדה כי תתקיים הדלקה קצרה אחת בלבד, על גג הציון, בידי האדמו"ר מבויאן. אירועים נוספים יתקיימו במעגלים התומכים, בהתאם לקביעת המארגנים, לפי הרציונל של הרחקת אירועים רבי-משתתפים מציון הקבר וסביבתו הקרובה אל המעגלים התומכים. ציון הקבר והשטחים הצמודים לו יוקדשו לתפילה ולימוד בלבד.
הוועדה ממליצה להמשיך לבחון חלופות לאופן ניהול הקהל בציון, תוך שמירה על הגבלת כמות הקהל בזמן נתון ועידוד תחלופה של הקהל, כך שיתאפשר לכל הציבור המבקש להיכנס לציון לעשות זאת. כמו כן מומלץ לקיים הסברה מקדימה ונרחבת באשר לחשיבות שיתוף הפעולה של הציבור. ניהול הקהל בציון ייעשה באמצעות סדרנים וסדרניות מן המגזר החרדי אשר יוכשרו ויתודרכו למשימה זו.

הרחבת השטח הפנוי

לפי הוועדה, יש לפנות מהאתר כל בנייה בלתי חוקית אשר פינויה טרם הושלם (נותרו במקום שמונה מבנים בלתי חוקיים). עוד ממליצה הוועדה שלא תתאפשר שום שהייה הכוללת לינה ומגורים, לרבות באוהלים זמניים, בציון הקבר וסביבתו הקרובה, במהלך כל השנה וביתר שאת במהלך ההילולה.
3 צפייה בגלריה
קובי שבתאי בזירת האסון במירון, עם ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו והשר לשעבר אמיר אוחנה
קובי שבתאי בזירת האסון במירון, עם ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו והשר לשעבר אמיר אוחנה
שלושה מהאחראים אישית לאסון בזירה: רה"מ נתניהו, השר דאז אוחנה והמפכ"ל שבתאי
(צילום: גיל נחושתן)

המלצות בנושא תכנון האתר

הוועדה ממליצה כי יש לערוך כמה שינויים בתוכנית המתאר. במיוחד ממליצה הוועדה לקדם בדחיפות את התקצוב, התכנון והביצוע של חלקי התוכנית שלגביהם התייחסה כבר בהמלצות הביניים באוקטובר 2022. לטובת הגדלת שטח האתר, ממליצה הוועדה על הרחקת מתחם המלונאות שמתוכנן לבנייה בקרבת הציון, ועל צירוף שטח זה לשטח האתר, וכן על צירוף כל השטח שבו פועלת כיום ישיבת "בני עקיבא מירון" לשטח האתר.

הסדרת אירועים רבי-משתתפים

הוועדה ציינה בדוח כי "הצורך בהסדרה חוקית מקיפה של תחום האירועים רבי-המשתתפים ידוע לכול זה 30 שנים. משרדי ממשלה שונים עסקו בנושא, אסונות התרחשו, ועדות הוקמו והמליצו המלצות, אולם גלגלי השינוי סירבו לנוע. אפילו ביחס לתחומים אחרים שבהם נתקלנו בדפוסים של הימנעות מקבלת החלטות, דחיינות ועמימות מערכתית - מדובר בפרק זמן קיצוני וחריג".

בטיחות באירועים שאינם טעוני רישוי

הוועדה המליצה לקדם הסדרה מקיפה של תחום האירועים רבי-המשתתפים על כל סוגיהם. בתוך כך, לפי הוועדה יש לקבוע בחוק גורם מאסדר שיהיה אחראי לאישור אירועים אלו ולהיבטי בטיחות, ובכלל זה לקבוע תנאים לקיום האירוע, לרבות בעניין תפוסת קהל. כמו כן המליצה הוועדה שמשרד ראש הממשלה ייכנס לעובי הקורה ויביא להסדרת הנושא בהקדם האפשרי. הוועדה גם ממליצה שהיועצת המשפטית לממשלה תפעל לקדם בדחיפות הנדרשת את ההסדרה החוקית.