1 צפייה בגלריה
מורה חינוך לוח מתמטיקה חשבון אילוס אילוסטרציה
מורה חינוך לוח מתמטיקה חשבון אילוס אילוסטרציה
ירידה בשיעור המורים שנבחנו ברמה של 5 יח"ל. אילוסטרציה
(shutterstock)
דוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהתפרסם היום (שני) חושף את הרקע האקדמי של עובדי ההוראה בשנים 2020-2022 - נתונים העשויים להצביע על איכות ההוראה במערכת החינוך. כך למשל חלה ירידה בשיעור המורים החדשים למתמטיקה שניגשו לבחינת הבגרות בתיכון ברמה של חמש יחידות לימוד. בחינוך היסודי, מדובר בירידה מ-20% ל-11%, בחטיבות הביניים, מ-49% ל-37% ובחטיבות העליונות מ-51% ל-35%.
מנגד, נרשמה עלייה בשיעור המורים לאנגלית שנבחנו בבגרות ברמת חמש יחידות לימוד. בחינוך היסודי, נרשמה עלייה מ-51% ל-58%, בחטיבות הביניים מ-68% ל-72% ובחטיבות העליונות מ-66% ל-68%.
בנוגע להשכלה הגבוהה של המורים, הדוח מראה עלייה בשיעור עובדי ההוראה בעלי תואר ראשון ממכללות אקדמיות (43% ל-48%), לעומת ירידה בשיעורם של בעלי תואר ראשון מאוניברסיטאות (39% ל-32%).
בכלל מערכת החינוך, חלה עלייה בשיעורם של מורים למתמטיקה בעלי תואר ראשון ממכללות אקדמיות לחינוך - מ-45% ל-48%, לעומת ירידה בשיעורם של עובדי הוראה בעלי תואר ראשון מאוניברסיטאות, מ-37% ל-31%.
הדוח עסק גם בציון שקיבלו מורים ללשון בבחינת הבגרות במקצוע זה, וחשף מגמת עלייה קלה: הציון הממוצע של מורים ללשון במערכת החינוך עלה בשיעור של 1-2 נקודות. מגמה דומה נרשמה גם בציון הממוצע שקיבלו מורים ללשון בתחום החשיבה המילולית בבחינה הפסיכומטרית, כך גם בציון הממוצע של מורים למתמטיקה בתחום החשיבה הכמותית.