ראש ממשלת לבנון הממונה, נג'יב מיקאתי, העריך כי היום אחרי הצהריים תורכב הממשלה החדשה במדינה. במשך יותר משנה, מאז הפיצוץ בנמל בביירות, אין בלבנון ממשלה מתפקדת.
(ליעד אוסמו)