משרד הביטחון מנסה לקדם מהלך שלפיו תוספת הרמטכ"ל, הנחשבת לבלתי חוקית ושופטי בג"ץ צפויים להכריע לגביה, תינתן לא רק לבעלי פנסיה תקציבית - אלא גם לעובדים עם הסכם של פנסיה צוברת. לפי האומדנים, העלות הישירה השנתית של תוספת הרמטכ"ל למי שבמסגרת פנסיית הגישור תהיה 400 מיליון שקל לשנה, בנוסף לעלות של 1.1 מיליארד שקל לבעלי הפנסיה התקציבית, כך שבסך הכל מדובר בעלות שנתית של 1.5 מיליארד שקל. תקציב הפנסיות של צה"ל, המגיע מתקציב הביטחון, צפוי לעמוד השנה על 8 מיליארד שקל.
(אדריאן פילוט, כלכליסט)