השב"כ הזהיר את חברי הממשלה מכך שהקיצוץ הרוחבי המתוכנן בתוכנית החומש למגזר הערבי "טומן בחובו איום אסטרטגי לטווח ארוך". במסמך נכתב כיצד הדבר עלול להביא לצמצום בתחושת הזיקה של האזרחים הערבים, והתחברותם כתוצאה מכך לגורמי טרור פלסטיניים. בנוסף, נכתב כי הקמת כיתות הכוננות וחלוקת רישיונות הנשק "באופן לא מבוקר לאזרחים יהודים", הגבירו את החשש של האזרחים הערבים ואת תחושת חוסר הביטחון שלהם. גריעת התקציב, לדברי השב"כ, "מעבירה מסר לאזרחים הערבים של היעדר מחויבות מצד המדינה, שמתחבר לתחושות הקיימות ממילא מאז הקמת ממשלת הימין וביתר שאת מאז ה-7.10".
(איתמר אייכנר)