חברות נת"ע ותבל הודיעו על שיפור תדירות הרכבות בקו האדום וקיצור ההמתנה, לצד הארכה של זמני השירות. זאת ברקע הירידה בכמות הנוסעים, שנוצלה לצורך הקדמת לוחות הזמנים לשיפור השירות. כמו כן, הופחת זמן ההמתנה בין הרכבות בכל התחנות, והורחבו שעות הפעילות של הקו.
(רועי רובינשטיין)