שרת התחבורה מרב מיכאלי הודיעה כי ייתכן והושג מתווה במשא ומתן בין משרדה לבין משרד האוצר ומפעילי התחבורה הציבורית, שישפר את תנאי השכר של נהגי האוטובוסים. לפי ההודעה, צפוי להינתן מענק שיוביל להעלאה מדורגת של השכר השעתי של הנהגות והנהגים החל מהטווח המיידי. לדברי מיכאלי, "ההסכמות שהושגו יבטיחו שמירה על נהגים קיימים וקליטת נהגים חדשים", והן צפויות להיסגר בשבוע הבא.
(רועי רובינשטיין)