בעקבות הביקורת הציבורית הוחלט על שינויים במתווה התו הירוק בקניונים שאישרה הממשלה. הוחלט כי הקניונים ינהלו את המתווה באופן עצמאי על פי יכולתם ותבוטל הדרישה לחלק ללקוחות צמידים המסמנים מי מהם בעל תו ירוק. בתוך כך הערב צפויה להתעדכן רשימת המדינות האדומוץ, ומדינות נוספות יצורפו לרשימה.

(אדיר ינקו)